Platný od 1.6.2019
Home
Cenník
Ako na to?
Ako na ADIF?
Galéria
Kontakt
OM7AS - tlač QSL lístkov
Copyright © 2019 by OM7AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jaro@om7as.sk
Designed by OM7AS
  250 ks na požiadanie
  500 ks na požiadanie
  750 ks na požiadanie
  1000 ks 35,- €
  každých ďalších 1000 ks 26,- €
YOUR WEBSITES NAME
Cenník OM/OK - digitálna tlač
Tlač 4+0, 140x90 mm, 250 KM
Tlač 4+4, 140x90 mm, 250 KM
  250 ks na požiadanie
  500 ks na požiadanie
  750 ks na požiadanie
  1000 ks 48,- €
  každých ďalších 1000 ks 35,- €
Tlač 140x90 mm, 250 KM z ADIF-u
  1 ks 4+0 0,045 €
  1 ks 4+4 0,06 €
Vysvetlivky:
Tlač 4+0 - jednostranná plnofarebná tlač
Tlač 4+4 - obojstranná plnofarebná tlač
Tlač 1+0 - jednostranná jednofarebná tlač (čierna)
Tlač 1+1 - obojstranná jednofarebná tlač (čierna)
250 KM - papier 250g/m2 matná alebo lesklá krieda

Grafický návrh je v cene od 1000 ks lístkov.
Pri nižšších nákladoch cena podľa náročnosti cca 5-7 €
Ceny dopravných nákladov nájdeš v záložkách Poštovné OM a Poštovné OK.

Toto je iba základná ponuka, druh a gramáž papiera je úplne na tvojej voľbe. Pri väčších nákladoch je možná tlač ofsetom (okrem ADIF), prípadne ďalšie zušchlachťovanie ako laminácia, razba a podobne. V prípade potreby bližšie informácie cez e-mail alebo telefonicky.
  250 ks na požiadanie
  500 ks na požiadanie
  750 ks na požiadanie
  1000 ks 18,- €
  každých ďalších 1000 ks 16,- €
  250 ks na požiadanie
  500 ks na požiadanie
  750 ks na požiadanie
  1000 ks 23,- €
  každých ďalších 1000 ks 21,- €
Tlač 1+0, 140x90 mm, 250 KM
Tlač 1+1, 140x90 mm, 250 KM
Poštovné OK
Poštovné OM
WYSIWYG Web Builder