Cennik OM/OK - digitálna tlač

Tlač 4+0, 140x90 mm, 250 KM
250 ks16,- €
500 ks24,- €
750 ks32,- €
1000 ks40,- €
každých ďalších 1000 ks26,-€

Tlač 4+4, 140x90 mm, 250 KM
250 ks18,- €
500 ks33,- €
750 ks44,- €
1000 ks56,- €
každých ďalších 1000 ks34,-€

Tlač 140x90 mm, 250 KM z ADIF
1 ks 4+00,045 €
1 ks 4+40,06 €

Tlač 1+0, 140x90 mm, 250 KM
250 ks13,-
500 ks17,- €
750 ks19,- €
1000 ks22,- €
laždých ďalších 1000 ks17,- €

Tlač 1+1, 140x90 mm, 250 KM
250 ks15,- €
500 ks19,- €
750 ks22,- €
1000 ks28,- €
každých ďalších 1000 ks21,- €

Kurzový kalkulátor CZK/€
http://cnb-kurzy-men.cz/menovy-kalkulator

Vysvetlivky:
Tlač 4+0 - jednostranná plnofarebná tlač
Tlač 4+4 - obojstranná plnofarebná tlač
Tlač 1+0 - jednostranná jednofarebná tlač (čierna)
Tlač 1+1 - obojstranná jednofarebná tlač (čierna)
250 KM - papier 250g/m2 matná krieda

Grafické spracovanie je v cene od 1000 ks lístkov
Pri nižších nákladoch cena dohodou podľa náročnosti.
Poštovné pre OM je v cene, pre OK + 4,- €

Toto je len základná ponuka, druh a gramáž papiera
je úplne na tvojej voľbe. Pri väčších nákladoch je možná
tlač ofsetom a individuálna cenová ponuka.

Ďalšie informácie cez KONTAKT