CENNÍKAKO NA TO ???KONTAKTYGALÉRIA     Hi, DR OM
    Na týchto stránkach nájdeš informácie o možnosti tlače QSL lístkov.

    Sú dve možnosti tlače:

    - ofsetová tlač

    - digitálna tlač


    Ofsetová tlač je vhodná pre väčšie množstvá lístkov, digitálna umožňuje tlač aj pár kusov.
    Farebnosť nie je limitovaná, od jednofarebných až po plnofarebné, jednostranné alebo obojstranné.
    Typ papiera je úplne na tvojej voľbe.
    V ponuke je samozrejme grafické spracovanie ktoré je od 1000 ks lístkov zdarma.

    NOVINKA:
Možnosť tlače QSL lístkov priamo zo súboru ADIF. Stačí dodať ADIF súbor z denníka
    a vytlačím iba presný počet lístkov z tohoto súboru. Lístky už netreba vypisovať, lepiť nálepky,
    budú obsahovať všetky údaje o spojeniach. Na jednom lístku môže byť viac spojení s jednou stanicou.
    AKO NA QSL Z ADIF SÚBORU? (NEW)
 
    Naša tlačiareň sa venuje polygrafickej výrobe už viac ako 25 rokov, špičkové strojové vybavenie
    zaručuje vysokú kvalitu tlače. Ak máš záujem o tlač QSL lístkov (prípadne tlač čohokoľvek) kontaktuj
    ma akýmkoľvek spôsobom  (kontakty)