Ceny poštovného do OK

     Do OK sú QSL lístky doručované prostredníctvom Českej pošty alebo zásielkovej služby PPL ako balík.

V obidvoch prípadoch je pri objednávaní QSL lístkov nutné mi oznámiť tvoje telefónne číslo kde budeš kontaktovaný a informovaný prepravcom o zásielke a zároveň mi oznámiť požadovaný spôsob dodania.

 

Ceny poštovného do OK

Do OK sú QSL lístky doručované prostredníctvom Českej pošty alebo zásielkovej služby PPL ako balík.

V obidvoch prípadoch je pri objednávaní QSL lístkov nutné mi oznámiť tvoje telefónne číslo kde budeš kontaktovaný a informovaný prepravcom o zásielke a zároveň mi oznámiť požadovaný spôsob dodania.

Print 140x90 mm, 250 KM from ADIF file

počet QSL

doručenienie Českou poštou

doručenie zásielkovou službou PPL

doručenie cez Balíkovnu

250 ks

6,50

7,70

5,40

500 ks

7,20

8,10

5,40

750 - 1500 ks

8,60

10,50

6,00

2000 - 3000 ks

10,70

12,70

8,20

4000 ks

13,90

14,40

10,90

5000 ks

15,70

15,80

-

počet QSL

doručenienie Českou poštou

doručenie cez Balíkovnu

250 ks

6,50

5,40

500 ks

7,20

5,40

750 - 1500 ks

8,60

6,00

2000 - 3000 ks

10,70

8,20

4000 ks

13,90

10,90

5000 ls

15,70

-

WYSIWYG Web Builder

Česká pošta - doručovanie zásielky:

Pri prevzatí zásielky vodičom na doručenie je zaslaná adresátovi SMS s informáciou o doručovaní zásielky. V prípade nezastihnutia a uložení zásielky na pošte je znovu zaslaná SMS o tejto skutočnosti. V prípade blížiaceho sa konca úložnej doby je zaslaná šalšia SMS. V prípade nezastihnutia je adresátovi do schránky vhodený lístok s informáciami o zásielke.

Špecifikácia:

- úložná doba 7 dní

- 1 pokus o doručenie, potom je zásielka uložená na dodacej pošte

 

PPL -  doručovanie zásielky:

Pri podaní zásielky je adresátovi odoslaný email s informáciami o zásielke a s možnosťou zvoliť si uloženie zásielky na niektorom z výdajných miest PPL Partner.

Pri prevzatí zásielky vodičom na doručenie je adresátovi zaslaná SMS s informáciou o doručovaní zásielky a 2 hodinovým časovým oknom, v ktorom bude zásielka doručovaná. V prípade nezastihnutia je adresátovi do schránky vhodený lístok s informáciami o zásielke.

Špecifikácia:

- úložná doba 7 dní

- minimálne 2 pokusy o doručenie

Česká pošta - doručovanie zásielky:

Pri prevzatí zásielky vodičom na doručenie je zaslaná adresátovi SMS s informáciou o doručovaní zásielky. V prípade nezastihnutia a uložení zásielky na pošte je znovu zaslaná SMS o tejto skutočnosti. V prípade blížiaceho sa konca úložnej doby je zaslaná šalšia SMS. V prípade nezastihnutia je adresátovi do schránky vhodený lístok s informáciami o zásielke.

Špecifikácia:

-  úložná doba 7 dní

- 1 pokus o doručenie, potom je zásielka uložená na dodacej pošte

 

PPL -  doručovanie zásielky:

Pri podaní zásielky je adresátovi odoslaný email s informáciami o zásielke a s mož-nosťou zvoliť si uloženie zásielky na niektorom z výdajných miest PPL Partner.

Pri prevzatí zásielky vodičom na doručenie je adresátovi zaslaná SMS s informáciou o doručovaní zásielky a 2 hodinovým časovým oknom, v ktorom bude zásielka doručovaná. V prípade nezastihnutia je adresátovi do schránky vhodený lístok s informáciami o zásielke.

Špecifikácia:

- úložná doba 7 dní

- minimálne 2 pokusy o doručenie